Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji). Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Znajdujesz się w:

Producenci

Regulamin


     Sklep Internetowy "e-cavallo.pl" działający pod adresem

www.e-cavallo.pl, www.cavallo.szczecin.pl

prowadzony jest przez:

"Cavallo” Sklep jeździecki - Aleksandra Chreptowicz

  ul. Przybyszewskiego 4,    71-277 Szczecin

NIP: 852-106-94-64 REGON:010700271

BANK PKO S.A. VII O/Szczecin 61 1240 1864 1111 0000 2205 5484


1.Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
W razie płatności przelewem Kupujący czeka na potwierdzenie zamówienia, który przyjdzie e-mailem.

7.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
przy odbiorze - należność pobiera kurier,
przelewem bankowym na konto sklepu,

10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.

11. Koszt dostawy uzależniony jest od rodzaju wybranej opcji dostawy i naliczana zgodnie z obowiązującym taryfikatorem opłat Poczty Polskiej.

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

13. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „e-cavallo.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: "Cavallo" Sklep jeździecki ul. Przybyszewskiego 4, 71-277 Szczecin. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie „RODO” lub „GDPR”. Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane. Z tego powodu 24.05.2018 zaktualizowany zostaje regulamin sklepu arpav.pl wraz ze zmianami dotyczącymi polityki prywatności.

Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

„Cavallo” jako firma dbająca o relacje z innymi podmiotami rynkowymi i klientami, a także dążąca do osiągania jak najwyższych standardów zgodności z prawem, niniejszym informuje o przetwarzaniu Państwa danych w celach marketingu naszych usług i produktów.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO* – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci marketingu usług i produktów własnych (cel przetwarzania). Państwa dane zostały nam podane w związku z realizacją zamówienia na Państwa rzecz. Państwa dane przetwarzane w celach marketingowych mogą zostać w niezbędnym zakresie udostępnione podmiotom uczestniczącym w działaniach marketingowych na nasze zlecenie. Dane będą przez nas przetwarzane do momentu otrzymania od Państwa sprzeciwu co do ich przetwarzania, cofnięcia zgody (jeżeli była wcześniej wyrażona) lub do chwili zaprzestania przez nas wykonywania czynności marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest Cavallo Aleksandra Chreptowicz-Hupa z siedzibą w Szczecinie (71-277 Szczecin), ul. Przybyszewskiego 4, NIP 8521069464, REGON 810700271; telefon: +48 91 487 27 49; e-mail: sklep@e-cavallo.pl

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzoru, przeniesienia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych przed jej cofnięciem (w wypadku wyrażenia wcześniej także zgody), a także złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, a brak ich podania, cofniecie zgody (jeżeli była wcześniej udzielona) lub sprzeciw co do przetwarzania danych w celach marketingowych spowoduje, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tych celach.

*Niniejsza informacja oraz jej zakres zostają podane w wykonaniu obowiązku nałożonego przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - RODO.


Oprogramowanie: Shoper.pl